Видео

Видео обука

На веб страната на нашата авто школа имате единствена можност да ги видите видео снимките од обуката за "Б" категорија.
Снимките опфаќаат вежби на полигон за "Б" категорија, движење напред-назад, паралелно паркирање, полукружно свртување, тргнување со рачна кочница.

pdf документ ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ ЗА ПРВ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ!
     Образец бр.1 за "Б" Категорија.

pdf документ ОЦЕНУВАЧКИ ЛИСТ ЗА ВТОР ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ!
     Образец бр.2 за "Б" Категорија.

Во скоро време можете да ги очекувате и останатите елементи од обуката за останатите категории!

Авто школа "Зебра" на:

"B" Категорија

        http://www.youtube.com/user/avtoskolazebra Паркирање на возилото! Паралелно паркирање! Да се внимава да се паркира возилото во внатрешноста на белите линии од правоаголникот. Исто така да не се згазни бела линија и при излегување со возилото.
Поаѓање со возилото на нагорнина со употреба на помошна кочница! Да се внимава при тргнување под рачна кочница возилото да не слезе под долната бела линија. Полукружно свртување! Да се внимава да не се згазне белата линија лево и десно и да се направи полукружно свртување во најповеќе 9 вртења.

 

Bookmark and Share