Ценовник

Ценовник

Плаќањето можете да го извршите

во текот на самата обука!

Начини на плаќање:

  • готовинско

  • по договор

  • платежна картичка

  • банкарски кредит

Цените на нашата авто школа се распределени во зависност од типот на обука и типот на возило кое ќе го изберете и останатите услуги кои можеме да Ви ги понудиме.

 

pdf документ ЦЕНОВНИК НА АВТОШКОЛИТЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА!!

ОБУКА
КАТЕГОРИЈА ЦЕНА
“Б”25.000,00 ден.
“AМ”5.000,00 ден.

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЧАСОВИ
КАТЕГОРИЈА ЦЕНА на еден дополнителен час
“Б”600,00 ден.

 

ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ВОЗИЛО ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ
КАТЕГОРИЈА ЦЕНА
За возило за “Б” кат.1.300,00 ден.
За користење полигон втор, трет и.т.н. пат500,00 ден.

Оваа цена важи за плаќање во готово. После 3та рата ако се задоцни со плаќање се пресметува камата.
Максимален број на рати изнесува 4 месечни рати сметано од денот на започнување на обуката за возач на кандидатот.

Ценовникот стапува на сила од: 04.08.2017

 

КНИГА1.500,00 ден.
Книга со враќање800,00 ден.
Материјали на CD0 ден.
УПИС-ИСПИС800,00 ден.

 

 

Bookmark and Share